JEŚLI DZIECKO:

  • spędza dużo czasu korzystając z mediów ekranowych;
  • zaniedbuje swoje obowiązki;
  • reaguje emocjonalnie przy próbie wprowadzenia zasad w korzystaniu z urządzeń cyfrowych;
  • Twoim zdaniem potrzebuje pomocy specjalisty…

…istnieje możliwość skorzystania z programu „Poradzimy w cyfrowym świecie”.

W ramach programu rozpoznane zostaną mocne strony rodziny oraz wypracowane możliwe najlepsze metody wdrożenia zmian w zakresie higieny cyfrowej. Program zakłada pracę w oparciu o indywidualne zasoby rodziny poprzez dostarczone przez specjalistów narzędzia.

DLA KOGO?

Konsultacje skierowane są do rodziców/opiekunów oraz ich dzieci w wieku od 6 do 12 r.ż.

W przypadku rodziców dzieci w wieku 6-9 lat, pierwsza konsultacja odbywa się bez udziału dziecka, w przypadku dzieci starszych wszystkie trzy konsultacje odbywają się wspólnie.

CO DOSTANĘ?

3 nieodpłatne konsultacje ze specjalistą, w tym:

  • wstępną diagnozę dotyczącą problemu;
  • wzmocnienie kompetencji w zakresie komunikacji z dzieckiem i higieny cyfrowej;
  • metody i narzędzia niezbędne do wprowadzenia zmian w zakresie używania mediów ekranowych;
  • plan wprowadzania zmian dostosowany do możliwości rodziny;
  • szkolenie dla rodziców i opiekunów z obszaru higieny cyfrowej;
  • wsparcie psychologów i pedagogów.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 13:00, pod numerem telefonu: +48 518 014 959

W trakcie rozmowy przeprowadzony zostanie wywiad kwalifikujący do udziału w programie

UWAGA! Przed pierwszym spotkaniem należy zgłosić się do rejestracji w celu podpisania dokumentów niezbędnych do skorzystania z programu.

Skip to content