JEŚLI DZIECKO:

 • wróciło pod wpływem alkoholu, marihuany, mefedronu, bądź innych substancji;
 • popala papierosy, zażywa nikotynę;
 • zaniedbuje swoje obowiązki;
 • unika rozmów i bywa drażliwe, zamknięte w sobie, ma zmienne nastroje;
 • Twoim zdaniem potrzebuje pomocy specjalisty…

…skorzystaj z konsultacji w ramach “Poradzimy” – programu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych.

Program wykorzystuje metody i narzędzia dialogu motywującego, by pomóc nastolatkowi rozpoznać swoje zasoby i wzmocnić umiejętności potrzebne do ograniczenia używania substancji. Program zakłada również psychoedukację rodziców i opiekunów.

DLA KOGO?

Konsultacje skierowane są do rodziców/opiekunów oraz ich dzieci w wieku od 13 do 15 r.ż.

CO DOSTANĘ?

4 nieodpłatne konsultacje ze specjalistą, w tym:

 • wstępna diagnoza dotyczącą problemu;
 • wsparcie w poszukiwaniu i wdrażaniu rozwiązań;
 • rekomendacje do dalszego postępowania;
 • indywidualne podejście;
 • rozpoznanie zasobów u dziecka pomocnych w sytuacjach problemowych;
 • program oparty o naukowe podstawy.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 13:00, pod numerem telefonu: +48 518 014 959

W trakcie rozmowy przeprowadzony zostanie wywiad kwalifikujący do udziału w programie

UWAGA! Przed pierwszym spotkaniem należy zgłosić się do rejestracji w celu podpisania dokumentów niezbędnych do skorzystania z programu.

Skip to content