JEŚLI DZIECKO:

 • wróciło pod wpływem alkoholu/marihuany/innych…
 • popala papierosy
 • zaniedbuje swoje obowiązki
 • unika rozmów
 • bywa drażliwe, zamknięte w sobie, ma zmienne nastroje
 • Twoim zdaniem potrzebuje pomocy specjalisty…

…skorzystaj z konsultacji w ramach Programu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych.

Program oparty o formę dialogu motywującego przy wykorzystaniu rekomendowanych metod i narzędzi pomoże nastolatkowi rozpoznać i wzmocnić umiejętności indywidualne związane z ograniczeniem używania. Program zakłada również psychoedukację rodziców i opiekunów.

DLA KOGO?

Konsultacje skierowane są do rodziców/opiekunów oraz ich dzieci w wieku od 13 do 15 r.ż.

CO DOSTANĘ?

4 nieodpłatne konsultacje ze specjalistą, w tym:

 • wstępna diagnoza dotyczącą problemu,
 • wsparcie w poszukiwaniu i wdrażaniu rozwiązań,
 • rekomendacje do dalszego postępowania,
 • indywidualne podejście,
 • rozpoznanie zasobów u dziecka pomocnych w sytuacjach problemowych
 • program oparty o naukowe podstawy.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 13:00, pod numerem telefonu: +48 518 014 959

W trakcie rozmowy przeprowadzony zostanie wywiad kwalifikujący do udziału w programie

UWAGA! wypełnienie dokumentów: karty uczestnika oraz zgody RODO odbywa się bezpośrednio przed wizytą.