W celu dbania o jakości naszych programów wczesnej interwencji przygotowaliśmy ankiety do wypełnienia po minimum 3 miesiącach od uczestnictwa w programie.

Bardzo zależy nam na tym, by poznać także opinie Twojego dziecka, więc i dla niego / dla niej przygotowaliśmy osobny formularz. Prosimy jednak o Pana / Pani wsparcie i pomoc dziecku w jego wypełnieniu.